Sevgili Borusanlılar,

Kurumsal Kimlik; bir kuruluşun kimliğinin, kişiliğinin, üslubunun, vaadinin, imajının, misyon, vizyon ve değerlerinin toplamıdır. Kurumsal kimliğimiz yalnızca grafik kuralları olmaktan çok öte Borusan’ın kültürünü, iş yapış biçimini, felsefesini, hayata karşı duruşunu da yansıtmaktadır. Borusan kuruluşlarının ortak bir kimlik taşıması; markamızın saygınlığı, bilinirliği ve algısı açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Borusan Kurumsal Kimlik Kılavuzu bu amaç doğrultusunda, Borusan markasını sağlam temellere oturtmak, tüm şirketlerimizin Borusan imajını yansıtmasını sağlayarak sinerji oluşturmak, marka değerimizi yükseltmek ve süreklilik sağlamak için yeniden değerlendirilmiştir. Mevcut Borusan marka değerleri disipline edilmiş ve süreç içinde istemsizce Borusan marka sistemi dışına çıkmış hatalı uygulamalar düzeltilerek, radikal olmayan değişimlerle marka kimliğimiz standarta oturtulmuştur.

Borusan ailesinin bir ferdi olan tüm kuruluşlar ve şirketlerimizin markalaşmış faaliyetleri bütün iletişimlerinde Borusan markasının kişilik ve kimlik özelliklerini yansıtan tasarım ve yaklaşımlara uygun olarak hareket etmelidir. Kurumsal kimliğimizde yer almayan hiçbir söylem ve grafik öge Borusan markası ile doğrudan ilişkilendirilmemeli, her türlü markalaşma çalışmalarında ana markamız olan Borusan’ın bütünsel iletişim diline ve standartlarına aykırı düşecek çalışmalardan kaçınılmalıdır.

Borusan Kurumsal Kimliğini, yapacağımız tüm iletişim faaliyetlerinde referans olarak kabul etmemiz son derece önemlidir. Planladığımız söylem ve tasarım yaklaşımlarını markamızla ilişkilendirmeden önce ana markamız Borusan’ın kurumsal kimliği ile uygunluğunu titizlikle değerlendirmeliyiz.

Borusan Holding