Ticari Olmayan Markalarımız

Borusan Holding ve birimleri tarafından Borusanlılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerin de markalaşmasına ve bu markaların Borusan mimarisi ile uyumlu kurgulanarak, Borusan markasının itibarına, gücüne ve aidiyet algısına hizmet etmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin marka isimleri Borusan ifadesini taşıdığı taktirde Borusan logotype’ının teknik özelliklerine sadık kalınması tartışmasız bir mecburiyettir.

Hiçbir gerekçe ile Borusan ifadesi farklı bir yazı karakteri ile yazılamaz. Aynı kural Borusan’ı çağrıştırması beklenen her türlü kısaltma için de geçerlidir.

İnsiyatifler

İç inisiyatifler 30Altı, Okyanus, Annemin İşi Benim Geleceğim gibi Borusan’dan bağımsız isimler alabilirler. Bu onların bağımsız markalaşabilecekleri anlamına da gelmektedir. Ancak, Borusan kurumsal imzasını uyumlu taşıyabilecekleri bir grafik tasarım çalışılmalı, Borusan markasının samimi, tarz ve tavır sahibi, karizmatik kişiliğinin yansıtılmasına özellikle önem verilmelidir. Mümkün olduğunca Borusan renklerinde kalınmalı 2 rengin üzerine çıkan modern ve güçlü kurumsal görünümden uzaklaşılacak çok hareketli çalışmalara itibar edilmemelidir.
a. Borusan adı marka içinde kullanılacaksa “Platformlar” başlığının altına girer ve o bölümün kurallarına uyar.
b. Grup içi insiyatiflerde Borusan ifadesi kullanılmıyorsa amblem ve logo serbest olabilir.
Ancak, söz konusu logotype çalışmasında, Borusan gri ve turuncu renklerini kullanmak zorunludur.

Bir inisiyatifin bağımsız bir marka kimliği taşıması ve marka kimliğinin onayı Borusan Holding kurumsal iletişim departmanının onayına bağlıdır.

Geenl olarak İnsiyatiflerimiz Borusan kurumsal imzasını kullanmak zorundadırlar. Ancak istisna durumlar kurumsal kimlik kitapcığımızda belirtilmiştir.