Kurumsal İmza

Gerek teknoloji ve pazar dinamiklerinde gerekse tüketici değerlerinde ve davranışlarında yaşanan değişiklikler kurumsal kimlik kavramına olan ilginin ve gereksinimin artmasına neden olmuştur. Özelleştirme programları, şirketlerin uluslararası hareket etmesi, global pazarlara girişin önündeki geleneksel engellerin azalması, ademimerkeziyetçileşen örgütlenme yapıları ve artan birleşmelerle satın almalar kurumsal kimliğin ve kurumsal bütünlüğün önemini artıran nedenleri oluşturmaktadır.

Bu amaçla kurumların tüm şirketleri ile ürün ve hizmet markalarının örgütsel kültürlerini ve kimliklerini iç ve dış muhataplarına yansıtan imza ve aidiyet faktörü olarak kurumsal imza kullanılmalıdır. Kurumsal imzanın tüm paydaşlar nezdinde öğrenilmesi, ilk görüşte algılanması etkin olmasının temel niteliğidir. Bu nedenle oluşturulan kurumsal imza yalın, net olmalı sürekli ve istikrarlı bir şekilde kullanılarak belleklere kazınmalıdır.

Borusan Kurumsal İmza Kuralları

Borusan Holding dışında tüm Borusan şirket markaları ister Monolitik ister Branded olsunlar mutlaka Borusan kurumsal imzasını tüm iç ve dış online-offline iletişim faaliyetlerinde kullanmalıdırlar.

Borusan kurumsal imzasının fontu, rengi, satır yapısı hiçbir şekilde değiştirilemez.

Borusan kurumsal imzası aşağıda belirtilen şekillerin dışında hiçbir nedenle, hiçbir mecra için farklı bir şekilde kullanılamaz.

Sadece Borusan Kocabıyık Vakfı Kuruluşları ve Borusan Otomotiv Grubu kurumsal imza kullanmayacaktır. Borusan Enerji EnBW şirket adını kurumsal imza olarak kullanmakta olduğu için de bu konudan muaftır. Başka hiçbir Borusan şirketi ve/veya markası kurumsal imza olmayan bir iletişim gerçekleştiremez.