Platformlar

Platformlar, Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu gibi Borusan’dan bağımsız isim alabilmeleri için kurumsal iletişimin onayını almalıdırlar. Bu onların bağımsız markalaşabilecekleri anlamına da gelmektedir. Ancak, Borusan kurumsal imzasını uyumlu taşıyabilecekleri bir grafik tasarım çalışılmalı, Borusan markasının samimi, tarz ve tavır sahibi, karizmatik kişiliğinin yansıtılmasına özellikle önem verilmelidir. Mümkün olduğunca Borusan renklerine sadık kalınmalı 2 rengin üzerine çıkan modern ve güçlü kurumsal görünümden uzaklaşılacak çok hareketli çalışmalara itibar edilmemelidir.

Genel olarak Platformlar, Borusan kurumsal imzasını kullanmak zorundadırlar. Ancak istisna durumlar kurumsal kimlik kitapcığımızda belirtilmiştir.