Marka olmak

Marka olmak mutlaka rekabet gerektirir. Logotype, bizim bulunduğumuz alandaki rakiplerimizle ayrışmamızı sağlamak amacına hizmet etmektedir. Bu ayrışma noktasında aile bağlarımız da gücümüz olduğu için Borusan’dan izler taşıması da hem yeni oluşan markanın kolay güçlenmesine, hem de bu markanın Borusan’ın bilinirliğine hizmet etmesine katkı verecektir.
Bu nedenle süreli projeler, departman faaliyetleri ancak proje ismi almalıdır. Buralarda markalaşmak sadece karışıklığa neden olacaktır.
Departmanlarımızın kesinlikle bir logotype ve/veya slogan kullanmaması gerekir. Bizlerin sağlamaya çalıştığı farkındalık ve aidiyet Borusan’a yönelik olmalıdır. Departmanlarımızın Borusan şirketleri gibi Borusan Logotype’nın unsurlarını kullanarak veya kullanmayarak kendisine Logotype oluşturmaları, bütünsel iletişimden uzaklaşma ve bölünme anlamına gelmektedir. Bu konuda farklı kurumların çalışmalarını “kötü örnek örnek değildir” yaklaşımı ile değerlendirmeliyiz. Borusan şirketleri, departmanları ve projeleri birbirinin rakibi değildir; Hep birlikte Borusan gücünü oluştururlar. Tüm departmanlarımız, bulundukları Borusan şirketine ve ana markamız olan Borusan adına iletişim kurdukları tüm yapıların ve bireylerin aidiyetini maksimize etmekten sorumludurlar. Bununla beraber, hepimizin başarıları da başarısızlıkları da tüm Borusan’ın ortak değeridir.