Marka Nedir?

Marka maddi olmayan bir varlık olmakla beraber şirketlerin en önemli aktiflerinden biridir. Sadece tüketicilerin ya da müşterilerimizin değil aynı zamanda çalışanların, yatırımcıların da kararlarını etkileyen güçlü bir etmendir.

Markanın değerinin arkasında itibar, güven ve başarı gibi kavramlarla birlikte taşıdığı kurumun kökleri, kültürü, felsefesi de yer almaktadır. Kurum markası, kurumun tüm faaliyet alanlarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin bağımsız marka değerlerinin oluşumunda katkı veren temel varlık olduğu gibi, kurumun alt markalarının da, kurumsal marka değerinin oluşturulmasında yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır.

Güçlü marka değeri ile hareket eden kurumlar; farklı alanlarda faaliyetlere, yeni ürün ve hizmetlere yönelebilmekte, şirket varlıklarını daha rahat ortaya koyabilmekte ve yeni hamlelerine bir kaç adım önden başlamaktadır.

Marka yaratmak, uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım gerektirmektedir. Bu nedenle şirket markaları kurumsal marka bilinirliği için önemli yatırım alanlarından birini oluşturmaktadır. Güvenilir ve güçlü kurumsal markalara sahip şirketler, ürün ve hizmetleriyle yeni alanlara açıldığında daha deneyimli rakiplerinin bile ilerisinde kabul görmek gibi kıymetli avantajlara sahip olurlar.

Bireylerin aileleri, soy ağaçları nasıl onlar hakkındaki beklentilerimizi ve ön kabullerimizi şekillendiriyorsa; kurum markaları da kurumun faaliyet alanlarında aynı itibarlı, güvenli algının yaşama geçirilmesine katkı sağlar. Bu nedenle

kuvvetli bir kurumsal marka, tüm ürünlerimizin ve hizmetlerimizin itibarına katkı sağlamaktadır.

Marka Nasıl Oluşur?

Markalar ürünlerin, hizmetlerin ve şirketlerin; onlarla özel ilişkiler ve iletişimler kurabilmemiz adına, bir anlamda bireyselleşmesi, insanileşmesidir. Bu nedenle her markanın bireyler gibi bir kimlik kartı, ismi, rengi olduğu gibi kişiliği de olmalıdır.