Borusan Markasının Kişilik Özellikleri

Borusan global, dünyaya açık, yenilikleri benimseyen, kendi uzmanlık alanında yenilikler yaratan dolayısıyla yaratıcılığa değer veren; bu yenilikçi yaratıcılığını iş hayatının başarısına katmayı hedefleyen girişimci ve başarıya odaklı bir markadır. Öte yandan 70 yıllık köklü bir deneyime sahip olduğunun ve gücünün ana kaynağının bu deneyim olduğunun farkında istikrarlı, tutarlı bir kişiliğe sahiptir. Ticari başarılarının yanı sıra topluma fayda sağlama hedefini benimsemiş, toplumsal sorumluluk sahibi bir duruşu vardır.

Abartısız, yalınlıktan ve sadelikten taviz vermeyen, asil, kendinden emin, modern, samimi ve alçak gönüllü, gösterişten kaçınan, net ve anlaşılır bir üsluba ve iletişim diline sahiptir.

Borusan Markasının Kimlik Özellikleri

“Borusan” bir isimden çok daha öte; bir imza, bir sembol niteliği taşımaktadır. Bu nedenle onu diğer kurumlardan ayrıştıran ismi olduğu kadar bu imzanın grafik özellikleridir. Bu nedenle Borusan ifadesi mutlaka Borusan özgün fontu ile yazılmalıdır. Marka kimliğinin en temel elementlerinden olan gri ve turuncu renkleri dokunulmaz kabul edilmelidir. Marka logotype’ı bir imza olduğu için özgün, farklı ve ayrıştırıcıdır. Bu nedenle logotype’lar kişi imzaları gibi asla değişmemeli ve üzerlerinde keyfi farklılıklar yaratılmamalıdır.

Borusan amblemi, yazı fontu ve renkleri kimliğimizin en temel varlıkları olup, dokunulmaz, değiştirilemez niteliktedir.