Ticari Olmayan Markalarımız

Borusan Holding ve birimleri tarafından Borusanlılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerin de markalaşmasına ve bu markaların Borusan mimarisi ile uyumlu kurgulanarak, Borusan markasının itibarına, gücüne ve aidiyet algısına hizmet etmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin marka isimleri Borusan ifadesini taşıdığı taktirde Borusan logotype’ının teknik özelliklerine sadık kalınması tartışmasız bir mecburiyettir.

Hiçbir gerekçe ile Borusan ifadesi farklı bir yazı karakteri ile yazılamaz. Aynı kural Borusan’ı çağrıştırması beklenen her türlü kısaltma için de geçerlidir.

Borusan Holding, Borusan şirketleri ve departmanları tarafından Borusanlılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerin ancak çok uzun süreli projeler olması ve Borusan Holding Kurumsal İletişimin de onayı alınarak markalaşması mümkündür. Bu markaların Borusan mimarisi ile uyumlu kurgulanarak, Borusan markasının itibarına, gücüne ve aidiyet algısına hizmet etmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin marka isimleri Borusan ifadesini taşıdığı taktirde Borusan logotype’ının teknik özelliklerine sadık kalınması tartışmasız bir mecburiyettir. Hiçbir gerekçe ile Borusan ifadesi farklı bir yazı karakteri ile yazılamaz. Aynı kural Borusan’ı çağrıştırması beklenen her türlü kısaltma için de geçerlidir.

Borusan’dan bağımsız isimler alması uygun görülen ticari olmayan projeler, bağımsız markalaşabilirler. Ancak, Borusan kurumsal imzasını uyumlu taşıyabilecekleri bir grafik tasarım çalışılmalı, Borusan markasının samimi, tarz ve tavır sahibi, karizmatik kişiliğinin yansıtılmasına özellikle önem verilmelidir. Mümkün olduğunca Borusan renklerinde kalınmalı iki rengin üzerine çıkan modern ve güçlü kurumsal görünümden uzaklaşılacak çok hareketli çalışmalara itibar edilmemelidir. Söz konusu logotype çalışmasında, Borusan gri ve turuncu renklerini kullanmak zorunludur.

Bağımsız marka kimliği taşıyan projeler de kimliklerini kurgulama aşamasında Borusan Holding Kurumsal İletişim departmanının onayını almalıdırlar.

Ticari olmayan ve aynı zamanda Borusan çatı markası kimliğine sahip, kurumsal imza olarak kullanılan markalarımız, Borusan İnsan, Borusan Burada, Borusan Akademi vb. Borusan kurumsal imza kullanım kurallarına uygun bir şekilde kendi alanlarının tüm iletişim faaliyetlerinde yer almalıdır. Kurumsal kimliğimizin 12. Bölümünde bu konu örneklerle açıklanmıştır.